Päevakavas kasutatavad lühendid - Tartu Forseliuse kool

Igaüks on oluline

Päevakavas kasutatavad lühendid


Päevakava

eesti keel – ek
matemaatika – mat
inglise keel – ik
vene keel – vk
loodusõpetus – lood
inimeseõpetus – in.õp
muusika – muus
kunst – ku
tööõpetus – tööõp
kehaline kasvatus – keh.k
kirjandus – kirj
saksa keel – sk
ajalugu – aj
ühiskonnaõpetus – üh.õp
käsitöö ja kodundus – käs.ko
tehnoloogia – teh
looduse mitmekesisus – LoMi
loovkirjutamine ja meedia – LoKiM
loodussõbralik matkamine – LoMa
keskkonnasäästlik eluviis – KeSäEv
suhtlemine ja avalik esinemine – sjae
loovus – loov
loovkirjutamine – LoKi
bioloogia – bio
geograafia – geo
füüsika – füüs
keemia – keem
poistekoor – pk
tütarlastekoor – tk
mudilaskoor – mudil.koor
inglise keele ring – ikr (1.klassi inglise keel)
rahvatants – rahvat.
pikapäevarühm – ppr
judo
õpiabi matemaatikas – õM
õpiabi eesti keeles – õk
klassijuhatajatund – klassijuh
robootika – R
saalihoki
palliring – p
maadlus – m
ajaloo- ja kirjandusring – ajk
näitering
loodusesõbrad – loodusesõb.