Tasemetööd ja eksamid - Tartu Forseliuse kool

Igaüks on oluline

Tasemetööd ja eksamid


Põhikooli lõpueksamite ajad

2016/2017. õppeaasta ühtsed põhikooli lõpueksamid:

 • Eesti keel – 1. juuni 2017.a;
 • Eesti keel teise keelena (kirjalik) – 29. mai 2017. a;
 • eesti keel teise keelena (suuline) – 29.–31. mai 2017. a.
 • matemaatika – 7. juuni 2017.a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2017. a;
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2017. a.

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2017. aasta 1. veebruariks.

 

2016/2017. õppeaasta tasemetööd

3. klassi tasemetööd:

 • eesti keeles või vene õppekeelega koolides vene keeles – 10. mai 2017. a;
 • matemaatikas – 16. mai 2017. a.

6. klassi tasemetööd:

 • eesti keeles või vene õppekeelega koolides eesti keeles teise keelena – 3. mai 2017. a;
 • matemaatikas – 9. mai 2017. a;
 • kas ajaloos, inimeseõpetuses, kehalises kasvatuses, kunstis, käsitöös ja kodunduses, loodusõpetuses, muusikas, tehnoloogiaõpetuses, tööõpetuses, võõrkeeles, ühiskonnaõpetuses või vene õppekeelega koolide puhul vene keeles – 18. mai 2017. a.