Loovtööd - Tartu Forseliuse kool

Igaüks on oluline

Loovtööd


Loovtööde koostamise ja läbiviimise juhend (klõpsa siin).

2017/2018. õppeaastal teevad loovtöö 1.-3. klassi õpilased ja esitavad need oma klassile kevadel. Huvitavamad tööd kantakse ette juuni alguses loovtööde konverentsil aulas.
Komisjoni ees kaitsevad loovtöid sel õppeaastal 6., 8. ja 9. klassi õpilased. Iga õpilase tööle on määratud ka retsensent.

  • 5.november on juhendaja ja teema valitud;
  • 22. jaanuar on mustand tehtud;
  • 13. märtsil on 6.klassi loovtöö valmis;
  • 13. aprill – 6. klass kaitseb loovtöid komisjoni ees;
  • 11. aprill – 8. klass kaitseb komisjoni ees lõputööd;
  • 4.mai – 9.klass kaitseb komisjoni ees lõputööd;

 UURIMUSLIKE TÖÖDE KONVERENTSID TOIMUVAD JUUNI ALGUSES.