Vastuvõtt 1. klassi 2018/2019. õppeaastal - Tartu Forseliuse kool

Igaüks on oluline

Vastuvõtt 1. klassi 2018/2019. õppeaastal


Vastuvõtt 1. klassi toimub alates 15. märtsist. Pärast elukohajärgse kooli teada- saamist on vanemal võimalik teha e-keskkonnas ARNO koolile vastuvõtutaotlus. Taotlus tuleb esitada 30. aprilliks. Täpsem info Tartu linna kodulehel http://www.tartu.ee/Pohihariduse-omandamise-v%C3%B5imalused

*****************************************************************************

Hiljemalt 20. juuniks esitab lapsevanem kooli kantseleisse sekretärile KOOLIVALMIDUSKAARDI ning  perearsti poolt väljastatud  TERVISEKAARDI.

*****************************************************************************

1.klassi õpilaste nimekirjad 2018/ 2019.õppeaastal:

1.klassid 2018/ 2019. õppeaastal

 

*****************************************************************************