Eelkool - Tartu Forseliuse kool

Igaüks on oluline

Eelkool


TFK eelkool–kooliks ettevalmistav rühm
Alates 2. maist 2017 saab esitada avaldusi eelkooli astumiseks 2017/2018 õppeaastaks.

Eelkooli registreerimiseks palun täita avaldus – https://goo.gl/forms/aSdtRSYYxtnKH0p22

  • Õppetöö toimub 25 korral, alates 4. oktoobrist 2016 kuni 18.aprillini 2017.
    Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetööd ei toimu.
  • Õppetöö algab 4. oktoobril kell 15.30-17.10.

Õppetööd viiakse läbi III korruse algklasside, riietumine kooli garderoobis.
• Õppetöö toimub üks kord nädalas kolmapäeviti 3 x 30 minutit (eesti keel, matemaatika, käeline tegevus).
Tundide ajad:
• 15.30 – 16.00 eesti keel
• 16.05 – 16.35 matemaatika
• 16.40 – 17.10 käeline tegevus
Palume olla kohal õigeaegselt!
• Õppe- ja kasvatustegevuse mahu ja eesmärgid määrab õpetaja lähtuvalt ettevalmistusrühma koosseisust ja laste arenguvajadustest.

  • Eelkooli õpetajad on Inga Lokko, Jane Müllerson ja Hille Narusberg, kes alustavad 2018.a sügisel tööd 1. klasside klassiõpetajatena.
  • Õppevahendite eest tuleb tasuda lapsevanemal kokku 80€(eesti keele ja matemaatika töölehtede paljundamine, käelise tegevuse vahendid) õppeaastas. Õpetamine ja muud sellega kaasnevad kulud tasub kool. Tartu LV Haridusosakond on lubanud eraldada koolile 2017/ 2018 õppeaastal iga koduse lapse (st et ei käi lasteaias) kohta nn pearaha 80 eurot, seega koduste laste eelkooli õppekulud on kaetud linnavalitsuse poolt.

Eelkooli arve tuleb septembrikuu lõpuks lapsevanema e-posti aadressile.

  • Lapsel peab endal olema isiklik pinal (2 harilikku pliiatsit, joonlaud, kustutuskumm, värvipliiatsid, viltpliiatsid, pulgaliim, käärid, 1 kiirköitja töölehtede hoidmiseks).