Eelkool - Tartu Forseliuse kool

Igaüks on oluline

Eelkool


TFK eelkool–kooliks ettevalmistav rühm
Alates 2. maist 2017 saab esitada avaldusi eelkooli astumiseks 2017/2018 õppeaastaks.

Eelkooli registreerimiseks palun täita avaldus – https://goo.gl/forms/aSdtRSYYxtnKH0p22


2017/2018. õa eelkooli õpilased:

õpetaja Hille Narusberg, klass 208
Mattias Mittri
Kaur Elmar Vooro
Simona Sameli
Lisette Ilves
Deivid Saar
Tauri Kroonberg
Saara Saar
Toomas Haugas
Hugo Heinmets
Joosep Ilves
Egert Eron Orav
Sofi Marie Puusepp


õpetaja Inga Lokko, klass 305
Armin Kivi
Madar Mikkor
Markus Tasa
Mirtel Kirriland
Saskia Toom
Silver Rattiste
Liisa Lota Joala
Henri-Hendri-Tammaru
Uku Lauk
Ragnar Purga
Gertrud Mia Avilo
Michelle Kivisalu
Henri Pahkel
Lovely Kalda
Andrea-Jasmin Kallam


õpetaja Jane Müllerson, klass 307
Kalvin Pettai
Tanel Aader
Mia Vaht
Rasmus Karp
Kristin Tiisler
Marten-Randel Vaskma
Artur Raide
Reelika-Iti Rihe
Karina Tamm
Deliisa Tuvike
Oskar Paluoja
Sanna Kalberg
Lenna Kalberg


  • Õppetöö toimub 25 korral, alates 4. oktoobrist 2017 kuni 18. aprillini 2018.
    Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetööd ei toimu.
  • Õppetöö algab 4. oktoobril kell 15.30.
    Õppetööd viiakse läbi III korruse algklassides, algusega kell 16.00. Riietumine kooli garderoobis.

• Õppetöö toimub üks kord nädalas kolmapäeviti 3 x 30 minutit (eesti keel, matemaatika, käeline tegevus).
Tundide ajad:
• 16.00 – 16.30 eesti keel
• 16.35 – 17.05 matemaatika
• 17.10 – 17.40 käeline tegevus
Palume olla kohal õigeaegselt!
• Õppe- ja kasvatustegevuse mahu ja eesmärgid määrab õpetaja lähtuvalt ettevalmistusrühma koosseisust ja laste arenguvajadustest.

  • Eelkooli õpetajad on Inga Lokko, Jane Müllerson ja Hille Narusberg, kes alustavad 2018.a sügisel tööd 1. klasside klassiõpetajatena.
  • Õppevahendite eest tuleb tasuda lapsevanemal kokku 80€(eesti keele ja matemaatika töölehtede paljundamine, käelise tegevuse vahendid) õppeaastas. Õpetamine ja muud sellega kaasnevad kulud tasub kool. Tartu LV Haridusosakond on lubanud eraldada koolile 2017/ 2018 õppeaastal iga koduse lapse (st et ei käi lasteaias) kohta nn pearaha 80 eurot, seega koduste laste eelkooli õppekulud on kaetud linnavalitsuse poolt.

Eelkooli arve tuleb septembrikuu lõpuks lapsevanema e-posti aadressile.

  • Lapsel peab endal olema isiklik pinal (2 harilikku pliiatsit, joonlaud, kustutuskumm, värvipliiatsid, viltpliiatsid, pulgaliim, käärid, 1 kiirköitja töölehtede hoidmiseks).