Eelkool - Tartu Forseliuse kool

Igaüks on oluline

Eelkool


TFK eelkool – kooliks ettevalmistav rühm
Alates 17. jaanuarist 2018 saab esitada avaldusi eelkooli astumiseks 2018/2019. õppeaastaks.

Palun tutvuge täpsema infoga 2018/19 õa eelkooli kohta ja täitke registeerimisavaldus siin-  https://goo.gl/forms/7Sn8yluhSunq3cVp2


2017/2018. õa eelkooli õpilased:

õpetaja Hille Narusberg, klass 208
Deivid Saar
Egert Eron Orav
Eleanor Rebase
Hugo Heinmets
Joosep Ilves
Kaur Elmar Vooro
Laura Viilu
Lisette Ilves
Mattias Mittri
Saara Saar
Simona Sameli
Sofi Marie Puusepp
Tauri Kroonberg
Toomas Haugas


õpetaja Inga Lokko, klass 305
Andrea-Jasmin Kallam
Armin Kivi
Geidi Kleer Müllerson
Gertrud Mia Avilo
Henri Pahkel
Henri-Hendri-Tammaru
Liisa Lota Joala
Lovely Kalda
Madar Mikkor
Markus Tasa
Michelle Kivisalu
Mirtel Kirriland
Ragnar Purga
Saskia Toom
Silver Rattiste
Uku Lauk


õpetaja Jane Müllerson, klass 307
Artur Raide
Deliisa Tuvike
Kalvin Pettai
Karina Tamm
Kristin Tiisler
Lenna Kalberg
Marten-Randel Vaskma
Mia Vaht
Oskar Paluoja
Rasmus Karp
Reelika-Iti Rihe
Robert Valtner
Sanna Kalberg
Tanel Aader


  • Õppetöö toimub 25 korral, alates 4. oktoobrist 2017 kuni 18. aprillini 2018.
    Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetööd ei toimu.
  • Õppetöö algab 4. oktoobril kell 15.30.
    Õppetööd viiakse läbi III korruse algklassides, algusega kell 16.00. Riietumine kooli garderoobis.

• Õppetöö toimub üks kord nädalas kolmapäeviti 3 x 30 minutit (eesti keel, matemaatika, käeline tegevus).
Tundide ajad:
• 16.00 – 16.30 eesti keel
• 16.35 – 17.05 matemaatika
• 17.10 – 17.40 käeline tegevus
Palume olla kohal õigeaegselt!
• Õppe- ja kasvatustegevuse mahu ja eesmärgid määrab õpetaja lähtuvalt ettevalmistusrühma koosseisust ja laste arenguvajadustest.

  • Eelkooli õpetajad on Inga Lokko, Jane Müllerson ja Hille Narusberg, kes alustavad 2018.a sügisel tööd 1. klasside klassiõpetajatena.
  • Õppevahendite eest tuleb tasuda lapsevanemal kokku 80€(eesti keele ja matemaatika töölehtede paljundamine, käelise tegevuse vahendid) õppeaastas. Õpetamine ja muud sellega kaasnevad kulud tasub kool. Tartu LV Haridusosakond on lubanud eraldada koolile 2017/ 2018 õppeaastal iga koduse lapse (st et ei käi lasteaias) kohta nn pearaha 80 eurot, seega koduste laste eelkooli õppekulud on kaetud linnavalitsuse poolt.

Eelkooli arve tuleb septembrikuu lõpuks lapsevanema e-posti aadressile.

  • Lapsel peab endal olema isiklik pinal (2 harilikku pliiatsit, joonlaud, kustutuskumm, värvipliiatsid, viltpliiatsid, pulgaliim, käärid, 1 kiirköitja töölehtede hoidmiseks).