Õpilasesindus, hoolekogu ja vanematekogu - Tartu Forseliuse kool

Igaüks on oluline

Õpilasesindus, hoolekogu ja vanematekogu


Hoolekogu

Vanematekogu


Tartu Forseliuse Kooli õpilasesindus

koosseis 2016/2017. õppeaastal:

Klass Nimi E-mail Ülesanne
5.a Eva Maria Raudnask evamariaraudnask@gmail.com ÕE juhatuse liige
5.a Steven Veeber Stevenveebe@gmail.com
5.b Kaire Rummel kairerummel123@gmail.com ÕE juhatuse liige
5.b Sandra Soosaar Lpsmidny@gmail.com
6.a Melani Valtna Mellukas18@gmail.com ÕE juhatuse liige
6.a Mattias Andris Vutt mattiasvutt@gmail.com
6.b Mattias Oras MatuSiin@hotmail.com ÕE juhatuse liige
6.b Keily Kustala KeilyK03@gmail.com
7.a Holger Dahl holgerito.dahlos@mail.ee ÕE juhatuse liige, hoolekogu asendusliige
7.a Kalle Nemvalts knemvalts@gmail.com
7.b Helena Varjas helenavarjas@hot.ee ÕE juhatuse liige
7.b Oskar Soom roovik99@gmail.com
8.a Karoliina Anett Kompus karoliinakompus@hot.ee ÕE juhatuse liige, asepresident
8.a Andero Ottep Anduuolen@gmail.com
8.b Angelika Talantseva angelika4591@gmail.com ÕE president, protokollija
8.b Hanna Milk hannamilk11@gmail.com ÕE juhatuse liige, ÕE esindaja hoolekogus
8.b Kretely Arras arraskretely@gmail.com
9.kl Laura Daniel laura.daniel875@gmail.com ÕE juhatuse liige
9.kl Raigo Kuusik Raigolen@gmail.com

Tartu Forseliuse Kooli hoolekogu

 koosseis 2016./2017. õppeaastal:

Linna esindaja, hoolekogu esimees:
Tõnu Ints
tonu.ints@sotsdem.ee

Õpetajate esindaja:
Peeter Jõeloo
peetrile@gmail.com

Lapsevanemate esindajad:
I kooliaste
Ragmar Riismaa
riismaa@outlook.com

II kooliaste
Aiki Aavik
aikiaavik@hotmail.com,

III kooliaste
Kadi Ilves
kadiil@mail.ru

Õpilasesinduse esindaja:
Hanna Milk (8.b kl)
hannamilk11@gmail.com

 

Hoolekogu koosolekute protokollid:

25.01.2017 koosoleku protokoll
02. november 2016 koosoleku protokoll
28. september 2016 koosoleku protokoll
11. mai 2016 koosoleku protokoll

09. märts 2016 koosoleku protokoll
27. detsember 2015 koosoleku protokoll
18. november 2015 koosoleku protokoll
16. september 2015 koosoleku protokoll

Tartu Forseliuse Kooli lapsevanemate üldkoosoleku 14.09. 2016 protokoll:
tartu-forseliuse-kooli-lastevanemate-uldkoosolek-2016-2017


Tartu Forseliuse Kooli vanematekogu

Tartu Forseliuse kooli vanematekogu on kokku tulnud selleks, et tihendada koostööd kooli ja lapsevanemate vahel.

Vanematekogu liikmetena tahame, et meie lapsed armastaksid kooli ja neil oleks koolis hea olla. Me hoolime sellest, kuidas Tartu Forseliuse koolil läheb ja oleme valmis kooliellu panustama. Kui tunned, et see kõnetab ka sind ja sa tahaksid samuti kaasa lüüa, võta meiega ühendust!
Forseliuse kooli vanematekogu tegutseb alates 2015/2016. õppeaasta sügisest, see sai loodud Tulukese projekti raames. Igast klassist on vanematekogus 1-3 lapsevanemat. Kolm vanematekogu liiget on valitud TFK hoolekogusse ja saavad niimoodi esindada lapsevanemate seisukohti ka otsustusprotsessides.

Kui oled õpilane, lapsevanem või õpetaja, sul on hea idee ning sa otsid võimalust selle teostamiseks, võta ühendust vanematekoguga!

Kui sul on seoses koolieluga mure ja sa ei saa sellega kellegi teise poole pöörduda, võid samuti vanematekoguga ühendust võtta.

vanematekogu5

Vanematekogusse kuuluvad 2016-2017. õppeaastal:

KLASS LIIKME NIMI
1.a Ragmar Riismaa
1.b Kristina Kurm
1.c Elo Hermann
2.a Kristiina Veresinina
2.b Marju Luht, Mari Parik
2.c Heiki Hainsalu, Ester Vaade
3.a Kadi Ilves, Marju Luht
3.b Liivi Ahja
4.a Kristel Vask, Karin Rex, Aiki Aavik
4.b Heddi Pedassaar, Liina Kukk
5.a Raival Ilves
5.b Ello Varjas
5.c
6.a Kristel Vask
6.b Margus Kivirüüt
7.a Urve Kuusk
7.b Heli London-Kalinin, Ello Varjas
8.a Maarika Korotkova, Tiia Lindlaan
8.b Kadi Ilves
9.klass Kristina Kurm, Kairit Jaani

 

Vanematekogu koosolekute lühikokkuvõtted:

23.11.2016
02.11.2016
11.04.2016
28.3.2016
07.03.2016
11.02.2016
03.02.2016
28.01.2016

11.11.2015