Tartu Forseliuse kool

Igaüks on oluline

TFK 47. kirjanduspäev 19. aprillil

19. aprillil kell 12.15 toimus kooli aulas meie kooli traditsiooniline kirjanduspäev, tänavu teemal “Julge esineda!“

Loe rohkem

Ahhaaliku kooli kolmas aasta

13.aprilli “Õpetajate Lehes” ilmus õppejuht Kristi Mummi artikkel “Ahhaaliku kooli kolmas aasta”, kus läbi perepäeval toimunu kirjeldatakse meie kooli uusi tegevussuundi.

Loe rohkem

Kooli kõrvalhoone seinamaalingu ideekonkurss – tähtaeg 4.mai!

Kuulutame välja kooli kõrvalhoone Tehase tänava ja staadioni poolne külje seinamaalingute konkursi. Ideede esitamise tähtaeg 4. mai 2018. Osalema on oodatud kõik huvilised!

Loe rohkem

Suurepärased tulemused majandusvõistluselt Creatlon!

Meie õpilased saavutasid üleriigilisel majandus-ja ettevõtlusalasel meeskonnamängul Creatlon lõpparvestuses 3. ja 4. koha!

Loe rohkem

Ahhaalik perepäev sidus teaduse mänguliselt igapäevaeluga

24.märtsil toimus koolis perepäev „Ahhaalik kool“, kus huvilised tutvusid ahhaaliku kooli projekti põhiprintsiipidega ja võtsid osa põnevatest töötubadest.

Loe rohkem

Täname klaveri annetuskampaanias osalenuid!

Täname kõiki, kes annetasid perepäeval kooli aula klaveri renoveerimiseks! Oleme üheskoos kogunud peaaegu kaks kolmandikku vajaminevast summast. Jätkame!

Loe rohkem

Ahhaaliku kooli kolmas aasta

Tartu Forseliuse kool on juba kolmandat aastat AHHAA-lainel. Koostöös teaduskeskusega AHHAA ja Tartu ülikooliga on võetud sihiks muuta loodusteaduslikes õppeainetes õppimist ja õpetamist ning arendada uurimusliku õppe oskuseid. Et vanemadki saaksid aimu, millega oleme tegelnud ja kuhu oleme teel, korraldasime koos projekti partneritega hiljuti perepäeva „Ahhaalik kool”.

Loe rohkem

Ülelinnalise viktoriini “Reis mööda Venemaad” tulemused

20. märtsil toimus meie koolis juba neljandat korda venekeelne ülelinnaline viktoriin -orienteerumismäng “Reis mööda Venemaad”. Peaauhinna – Grand Prix`i pälvis Kivilinna Kooli võistkond. Palju õnne!

Loe rohkem

Saage luulekonkursi kokkuvõte

Vello Saage luulekonkurss toimus 7.veebruaril, tulemused kuulutati välja ja tublimaid tunnustati 2.trimestri lõpuaktustel 15. märtsil.

Loe rohkem

Koolisisese matemaatikaolümpiaadi tulemused

15. märtsil, II trimestri lõpuaktusel, tunnustati 18. jaanuaril toimunud koolisisese matemaatikaolümpiaadi parimaid.

Loe rohkem